fbpx

Anvisningar inför besök på mottagningen

Du har väl kommit ihåg att fylla i de obligatoriska blanketterna innan du kommer till Antioxidantkliniken? Vet du hur du ska förbereda dig inför provtagningen? För att bästa möjliga vårdresultat ska uppnås är det viktigt att du förbereder dig väl inför ditt besök på mottagningen. På din behandlande läkares sida har vi samlat alla blanketter som ska fyllas i på förhand. Anvisningar inför ditt besök på mottagningen hittar du på denna sida.

Inför besök på mottagningen

Vi rekommenderar att du reserverar läkartid med god framförhållning. Tidvis är det kö till läkarnas mottagningar.

Reservera gott om tid när du kommer till kliniken. Läkarna har långa mottagningstider. Efter det egentliga läkarbesöket går det dessutom åt mera tid till exempel i laboratoriet och/eller hos sjukskötaren.

Ta med alla aktuella sjukberättelser, laboratorieresultat och utlåtanden. Glöm inte att informera läkaren om en eventuell försäkring.

Fyll på förhand i blanketterna för förhandsuppgifter; de finns på din behandlande läkares sida. Välj behandlande läkare i denna katalog och fyll i alla obligatoriska blanketter för förhandsuppgifter.

Observera att vår klinik är parfymfri. Undvik alltså att använda parfym på kliniken.

Obligatoriska blanketter

Varje läkare bestämmer själv vilka blanketter som behövs. Välj behandlande läkare i katalogen så ser du alla de blanketter som du ska fylla i före ditt besök på kliniken.

Välj läkare eller näringsterapeut

Så här förbereder du dig för laboratorietest

Före de flesta test ska man låta bli att äta och dricka i 12 timmar. Inom den tiden kan du dricka 1–2 glas vatten och ta dina vanliga mediciner innan du kommer till laboratoriet.

Varken vitamin- eller spårämnespreparat får tas inom 12 timmar före provtagningen!

Små barn eller t.ex. diabetiker kan vid behov äta t.ex. frukt före provtagningen, för att inte må dåligt.

När du har kommit till laboratoriet är det bra om du kan sitta ner i 10–15 minuter för att jämna ut blodomloppet.

Vid behov kan du ta med dig något att dricka och något litet att äta efter provtagningen.

I regel ska laboratoriet besökas efter läkarens mottagning, antingen samma dag eller senare. I undantagsfall kan blodprov ges samma dag före läkarmottagningen; i så fall sparas en viss mängd blod.

Överföring av information med säkerhetspost

Med säkerhets-e-post kan du skicka ifyllda förinformationsformulär över en krypterad anslutning för fjärrmottagning. Annan information, som forskningsresultat eller uttalanden, kan också skickas med säkerhetsbrev. Preliminära informationsformulär måste skickas in i god tid, men senast dagen före fjärrmottagningen. Från länken nedan kan du skicka ett säkerhetsmeddelande till Antioxidant Clinic. Se också till att bekräfta säkerhetsmeddelandet du skickade.

Klicka här för att skicka ett säkerhetsmeddelande till Antioxidant Clinic