Paula Salo

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN, ML

Paula Salo vårdar människans välbefinnande med ett brett grepp. Hon betonar bedömningen av näringsstatus och betydelsen av att näringsterapi som vårdform kan förebygga sjukdom, lindra symptom och främja välbefinnande, i synnerhet för långtidssjuka patienter.

Boka tid Fyll i blanketterna för förhandsuppgifter

Mottagning på klinikerna i Helsingfors och Uleåborg

Paula Salo vårdar människans välbefinnande med ett brett grepp. Hon betonar bedömningen av näringsstatus och betydelsen av att näringsterapi som vårdform kan förebygga sjukdom, lindra symptom och främja välbefinnande, i synnerhet för långtidssjuka patienter.

Näringsterapi är ett element när hela patienten vårdas. Människan är en individ och hennes individuella egenskaper måste oundgängligen beaktas för att bästa möjliga vårdresultat ska nås. I mitt arbete satsar jag på kundcentrerad och tydlig interaktion och på grundlig utredning och motiverade vårdbeslut

Utbildning

  • Medicine licentiat
    2005 (OY)
  • Specialist i allmänmedicin
    2015 (OY)

Print and fill in the forms before you arrive to the clinic

Beställ blanketterna per e-post:

Boka tid hos Paula

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.