Pyry Suonsivu

ALLMÄNLÄKARE, LL

Pyrys arbete på Antioxikantklinikerna har sin tyngdpunkt i vitamin- och spårämnesundersökningar och -behandlingar. När klientens näringsstatus är noggrant analyserad genom laboratorietest kan vården planeras så att den korrigerar bristerna.

SPRÅKFÄRDIGHET: FINSKA, ENGELSKA
Boka tid Fyll i blanketterna för förhandsuppgifter

Pyrys arbete på Antioxikantklinikerna har sin tyngdpunkt i vitamin- och spårämnesundersökningar och -behandlingar. När klientens näringsstatus är noggrant analyserad genom laboratorietest kan vården planeras så att den korrigerar bristerna. I synnerhet under hårda läkemedelskurer är det viktigt att sörja för näringsintaget.

Hans breda arbetshistoria som allmänläkare bl.a. inom arbetshälsovården ger god grund för att lösa klienternas olika hälsoproblem med hjälp av bl.a. näringsterapeutiska medel. Han sköter patienter som lider av bl.a. degenerativa sjukdomar, tarmsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, reuma, neurologiska sjukdomar och cancersjukdomar.

Utbildning

  • Medicine licentiat
    2005 (OY)

Print and fill in the forms before you arrive to the clinic

Beställ blanketterna per e-post:

Boka tid hos Pyry

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.