Tamara Tuuminen

SPECIALIST I MIKROBIOLOGI, MKD, DOCENT

Läkare Tamara Tuuminens specialintresse är att sköta miljösjuka patienter vilkas sjukdom kan bero på bl.a. mögel- och fuktproblem.

SPÅKFÄRDIGHET: FINSKA, ENGELSKA, RYSKA
Boka tid Fyll i blanketterna för förhandsuppgifter

Läkare Tamara Tuuminens specialintresse är att sköta miljösjuka patienter vilkas sjukdom kan bero på bl.a. mögel- och fuktproblem. Många miljösjukdomar kan som bisymptom orsaka följdsjukdomar av olika grad såsom infektionssjukdomar. Infektionssjukdomar kan bero bland annat på bristtillstånd där någon av många näringsfaktorer saknas. Dessutom sköter hon patienter med kroniska sjukdomar såsom tarmsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, reuma, neurologiska sjukdomar och cancersjukdomar. Utöver den vanliga vården ska patientens näringstillstånd kartläggas och eventuella näringsbrister utredas genom laboratorietest. Den vägen kan vården planeras individuellt så att bristerna korrigeras.

Tamara Tuuminen sköter inte sköldkörtelpatienter och inte heller barn under 12.

Utbildning

 • Läkare
  1979
 • Medicine och kirurgie doktor
  1993 (HU)
 • Specialist i mikrobiologi
  2006 (HU)
 • Docent
  2007

Print and fill in the forms before you arrive to the clinic

Beställ blanketterna per e-post:

Boka tid hos Tamara

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.