Tiina Keldrima

SPECIALIST I PSYKIATRI, ML

Tiina Keldrima hyser särskilt intresse för människors brist på mikronäringsämnen och hur det allmänna välbefinnandet påverkas av sådana tillstånd. Rätt kosthållning och levnadsvanor samt korrigering av eventuella brister är de första stegen på vägen till bättre hälsa. Särskilt viktigt är det att se till näringen under pågående läkemedelsbehandling. Enligt Hippokrates ”är människan det hon äter” och Tiina följer samma tankegång.

SPRÅKFÄRDIGHET: FINSKA, ESTNISKA, RYSKA, ENGELSKA
Boka tid Fyll i blanketterna för förhandsuppgifter

Mottagning på kliniken i Helsingfors

Tiina Keldrima hyser särskilt intresse för människors brist på mikronäringsämnen och hur det allmänna välbefinnandet påverkas av sådana tillstånd. Rätt kosthållning och levnadsvanor samt korrigering av eventuella brister är de första stegen på vägen till bättre hälsa. Särskilt viktigt är det att se till näringen under pågående läkemedelsbehandling. Enligt Hippokrates ”är människan det hon äter” och Tiina följer samma tankegång.

Tiina är specialist i psykiatri med över 20 års erfarenhet av att sköta psykiatriska patienter. Att lyssna på människor och leva sig in i deras bekymmer är ett viktigt redskap i läkarens arbete. Tiina verkar också som allmänläkare. Till hennes mottagning kan alla patienter med intresse för näringen som medel för att upprätthålla hälsan eller bota sjukdomar söka sig.

Tiina Keldrima sköter inte barn under 15, inte heller sköldkörtel- eller cancerpatienter

Utbildning

  • Medicine licentiat
    1989
  • Specialist i psykiatri
    1999 (HU)

Print and fill in the forms before you arrive to the clinic

Beställ blanketterna per e-post:

Boka tid hos Tiina

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.