fbpx

Läkarna

Läkarna på Antioxidantkliniken är redo att ge dig holistisk hjälp i vården av din sjukdom. Välj behandlande läkare enligt hens specialkompetens. Alla våra läkare är medlemmar i europeiska Espen.

Våra näringsterapeuter hjälper dig med näringsrådgivning.

Erkki Antila

ALLMÄNLÄKARE, ML, FD

Erkki Antila har sedan slutet av 1980-talet fördjupat sig i näringslära och funktionsmedicin. Utom debattartiklar har han publicerat många översiktsartiklar och dryga tiotalet forskningsrapporter.

Läs mer och bok tid

Pirjo Lindfors

SPECIALIST I ANESTESIOLOGI, MD

Pirjo forskar i näring och livsstil samt i levnadshändelser och deras samband med smärta, utbrändhet och depression. Pirjo närmar sig de olika symptomen via stressteorierna.

Läs mer och bok tid

Anna-Kaisa Piiroinen

ALLMÄNLÄKARE, ML

Anna-Kaisa Piiroinen menar att medicinsk behandling som enda vårdform inte alltid räcker till för att uppnå ett bra slutresultat. Ur funktionsmedicinsk synvinkel sett hänger allt i kroppen ihop.

Läs mer och bok tid

Tiina Keldrima

SPECIALIST I PSYKIATRI, ML

Tiina Keldrima hyser särskilt intresse för människors brist på mikronäringsämnen och hur det allmänna välbefinnandet påverkas av sådana tillstånd. Rätt kosthållning och levnadsvanor samt korrigering av eventuella brister är de första stegen på vägen till bättre hälsa. Särskilt viktigt är det att se till näringen under pågående läkemedelsbehandling. Enligt Hippokrates ”är människan det hon äter” och Tiina följer samma tankegång.

Läs mer och bok tid

Kari Raij

ALLMÄNLÄKARE, MKD

Raijs specialkompetensområden är bl.a. magsjukdomar, Helicobakterieinfektion, Borrelios, Erlichia, mjölkproteinallergirelaterade autoimmunsjukdomar såsom underfunktion i sköldkörteln, venös blodproppsjukdom, vitiligo, Sjögrens syndrom, kroniskt trötthetssyndrom.

Läs mer och bok tid

Pyry Suonsivu

ALLMÄNLÄKARE, LL

Pyrys arbete på Antioxikantklinikerna har sin tyngdpunkt i vitamin- och spårämnesundersökningar och -behandlingar. När klientens näringsstatus är noggrant analyserad genom laboratorietest kan vården planeras så att den korrigerar bristerna.

Läs mer och bok tid

Tamara Tuuminen

SPECIALIST I MIKROBIOLOGI, MKD, DOCENT

Läkare Tamara Tuuminens specialintresse är att sköta miljösjuka patienter vilkas sjukdom kan bero på bl.a. mögel- och fuktproblem. Många miljösjukdomar kan som bisymptom orsaka följdsjukdomar av olika grad såsom infektionssjukdomar. Infektionssjukdomar kan bero bland annat på bristtillstånd där någon av många näringsfaktorer saknas.

Läs mer och bok tid

Tuula Virrankari

SPECIALIST I ARBETSHÄLSOVÅRD, ML

Läkare Tuula Virrankari använder sig av forskningsresultat som berättar om den roll mikronäringsämnena och näringsfaktorerna spelar för hela organismens hälsa. På Tuulas mottagning söker man de bästa metoderna för att bota och förebygga bl.a. depression och stress med näringsterapi parallellt med läkemedelsbehandling.

Läs mer och bok tid

Paula Salo

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN, ML

Paula Salo vårdar människans välbefinnande med ett brett grepp. Hon betonar bedömningen av näringsstatus och betydelsen av att näringsterapi som vårdform kan förebygga sjukdom, lindra symptom och främja välbefinnande, i synnerhet för långtidssjuka patienter.

Läs mer och bok tid

Päivi Broas

SPECIALIST I ARBETSHÄLSOVÅRD, ML

Päivi Broas är intresserad av hur näring, livsstil och psykiskt mående påverkar hälsan. Hon tror att en människa efter att ha insjuknat också har kraft att tillfriskna. I sjukvården bör man inte bara sköta symptomen utan också fundera på vad som har lett till insjuknandet. Särskilt intresserad är hon av symptom i lederna, migrän, tarmen, stress och utbrändhet.

Läs mer och bok tid

Sauli Siekkinen

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN, ML

Sauli Siekkinen, specialist i allmänmedicin, är som bäst i färd med att skaffa sig specialbehörighet i smärtbehandling. Han har specialkompetens i smärtbehandling och fysiatriska besvär såsom smärttillstånd i senor och ledbandsfästen (tendinit och entesopati), fibromyalgi, besvär i nacke-skuldror och smärta i ländryggen.

Läs mer och bok tid

Anvisningar inför besök på kliniken

För att bästa möjliga vårdresultat ska uppnås är det viktigt att du förbereder dig väl inför ditt besök på mottagningen. På din behandlande läkares sida har vi samlat alla blanketter som ska fyllas i på förhand.

Anvisningar och blanketter