fbpx

Varför komma till oss?

På Antioxidantkliniken får du högklassiga hälsovårdstjänster när du behöver holistisk hälsovård av bästa sort. På kliniken går vi med noggranna laboratoriemätningar och näringsterapier på djupet i fråga om sjukdomsorsaker, uppkomstmekanismer och symptomstyrd vård.

Holistisk näringsterapi

Varje patient har rätt till god vård. God vård är holistisk vård som beaktar patientens individuella biologiska egenskaper, hälsoproblemen samt orsaker och bakgrundsfaktorer till eventuella sjukdomar. I vården ingår vid behov läkemedelsbehandling och näringsterapi.

Läs mer

Laboratorium och mätningar

Laboratorietest är en viktig del av vården. De bidrar till att rätt diagnos kan ställas och till att sjukdomar kan uteslutas.

Läs mer

Magbesvär och tarmsjukdomar

Inte bara mag- och tarmkanalens hälsa utan hela människans välbefinnande påverkas av matspjälkningsorganens funktion och mikrober. Magbesvär och tarmsjukdomar är vanliga, ofta plågsamma och till och med invalidiserande.

Läs mer

Återkommande infektioner

God motståndskraft skyddar mot dåliga bakterier, jästsvamp och virus. Vår motståndskraft försvagas bland annat av dålig och ensidig kosthållning, av att tarmen är i dåligt skick och av en störd bakterieflora, miljögifter eller ständig brådska och stress.

Läs mer

Kroniska sjukdomar

Många kroniska sjukdomar beror på oxidativ stress och på vävnadsförändringar som orsakats av lågintensiv inflammation. Följden är cellskador. Oxidativ stress och lågintensiv inflammation kan härledas till många olika faktorer såsom miljögifter, undermålig näring, övervikt, stress och brist på motion eller sömn.

Läs mer

Utbrändhet, stress och depression

Stress och utbrändhet hör numera till vardagen för många människor. Depression är också allmänt förekommande. En god näringsstatus hjälper organismen att klara av det stressiga och jobbiga vardagslivet. Nyckeln till att orka med vardagen eller till återhämtning efter redan diagnostiserad sjukdom kan vara holistisk vård såsom stöd för psykisk hälsa, läkemedelsbehandling, individuell kosthållning samt de rätta näringstillskotten.

Läs mer

Att orka med vardagen

Ibland är livet sådant att orken är på upphällningen. Långa arbetsdagar, krävande studier, barnfamiljens utmattande vardag eller också du kanske håller på med idrott. För att klara av allt detta behöver kroppen vara stark. Näringsintaget och mikronäringsämnena ska hålla god nivå för att du ska må bra när livet är stressigt. För att orka med den slitsamma vardagen behöver du veta hur du ska äta och hur du i övrigt ska komma till rätta med livet. Varje individ gör rätt i att satsa på sin hälsa.

Läs mer

Näringsrådgivning

Var och en kan genom sina kostval påverka hälsan. En rätt vald kosthållning upprätthåller hälsan och lindrar sjukdomssymptom. Med hjälp av dina kostval kan du också minska behovet av läkemedel eller förhöja deras effekt.

Läs mer

Hittar inte det du söker?

Har du frågor om Antioxidantkliniken eller våra tjänster? Be oss ta kontakt så får du snart mer information.

Be oss ta kontakt

Anvisningar inför besök på kliniken

För att bästa möjliga vårdresultat ska uppnås är det viktigt att du förbereder dig väl inför ditt besök på mottagningen. På din behandlande läkares sida har vi samlat alla blanketter som ska fyllas i på förhand.

Anvisningar och blanketter