fbpx

Holistisk näringsterapi

Varje patient har rätt till god vård. God vård är holistisk vård som beaktar patientens individuella biologiska egenskaper, hälsoproblem samt orsaker och bakgrundsfaktorer till eventuella sjukdomar. I vården ingår vid behov läkemedelsbehandling och näringsterapi.

Näringsterapi är vård som inriktar sig på sjukdomsorsakerna och ges som en del av annan medicinsk vård. För att uppnå goda vårdresultat måste människans försvarssystem fås i skick. När kroppen är stärkt av god näring finns det möjligheter för att den övriga vården ska lyckas.

En kropp i gott skick klarar bättre av till exempel en operation, de eventuella komplikationerna är i allmänhet lindrigare och återhämtningen snabbare. Om läkemedel behövs främjas läkemedlets läkande effekt av en god näringsstatus som också kan skydda mot eventuella skadeverkningar.

Statens näringsdelegations näringsterapianvisningar till hälsovårdscentraler, sjukhus och vårdhem (VRN 2010). Förord:

”God näring främjar hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. Den förebygger sjukdom, främjar återhämtning och minskar risken för följdsjukdomar. Näringsterapi är en väsentlig del av patientvården.”

Näringsterapi genomförs så att läkaren kartlägger patientens näringsstatus. Kartläggningen omfattar undersökningar relaterade till patientens sjukdom, utredning av risken för undernäring, muskelkartläggning och laboratoriemätning av mikronäringsämnen. För patienten planeras dessutom ett individuellt näringsterapiprogram som utom kosthållningen täcker de för organismen oundgängliga näringsfaktorerna. Dessa näringsfaktorer reparerar de biokemiska störningar som ligger bakom sjukdomen. God näring är förutsättningen för liv.

Näringsterapi passar också den som vill sköta sin hälsa preventivt.

Europarådet har konstaterat att näringsterapi är en del av den medicinska patientvården

Rådet har också konstaterat att seniorbefolkningen löper förhöjd risk att lida brist på B-vitaminer, C- och D-vitaminer, selen, zink och kalcium.

Espen (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) har i sina egna riktlinjer (guidelines) konstaterat att laboratoriemätning av vitaminer och spårämnen är en viktig del i bestämningen av undernäring.

I Espens medlemskår ingår över 3000 läkare, näringsterapeuter, farmaceuter och andra vetenskapliga experter med intresse för näringsterapi, från nästan alla länder i Europa. Mer information om Espens riktlinjer för vård: www.espen.org

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.