fbpx

Kroniska sjukdomar

En stor del av de kroniska sjukdomarna beror på oxidativ stress och på vävnadsförändringar som orsakas av lågintensiv inflammation.

Oxidativ stress och lågintensiv inflammation kan härledas till många olika faktorer såsom miljögifter, undermålig näring, övervikt, stress och brist på motion eller sömn. Dessa faktorer leder till cellskador.

Om tillståndet inte korrigeras kan händelsekedjan i värsta fall leda till allvarlig sjukdom. Så väl oxidativ stress som lågintensiv inflammation kan rättas till med läkemedelsbehandling, rätt vald näring, lämpliga kosttillskott och livsstilsförändringar.

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.