fbpx

Laboratoriemätningar

Betydelsen av att mäta laboratorievärden

Laboratorietest bidrar till att rätt diagnos kan ställas och sjukdomar uteslutas. Utöver Läkaren får viktig information av grundläggande laboratorietest men också av att mikronäringsämnesnivåerna bestäms. Denna information behövs så väl för att upprätthålla hälsan som för att behandla sjukdomar. För att rätt vård vid allvarlig sjukdom ska fås i gång så snabbt som möjligt är det särskilt viktigt att mäta mikronäringsämnen som vitaminer, spårämnen och fettsyror.

Skattning av mikronäringsbrist ingår i bedömningen av undernäringstillstånd. Mikronäringsbrist är ett begrepp inom Världshälsoorganisationen: MNM (micronutrient malnutrition), och i Världshälsoorganisationens sjukdomsklassificeringssystem ICD-10 ingår särskilda diagnoskoder för olika bristtillstånd.

Laboratorietjänster

Till Antioxidantklinikens specialkompetens hör blodprov för bestämning av vitamin-, spårämnes- och fettsyrehalter samt mätning av oxidativ stress. Vi har över 40 års erfarenhet av mikronäringsundersökning och största delen av laboratorieundersökningarna görs i Finland på minerallaboratoriet Mila.

Vi samarbetar dessutom med andra inhemska och utländska laboratorier.

Så här förbereder du dig för laboratorietest

Ring vår centraliserade bokning

+3589 6226 4545

Bokningsnumret öppet må–fre kl.9-14.