fbpx

Lääkärikeskus Antioksidanttiklinikka – ravitsemushoitojen edelläkävijä

Antioksidanttiklinikoiden toiminta käynnistyi vuonna 1974, jolloin Kristiinan Lääkärikeskus Oy perustettiin. Lääkärikeskus oli silloin Suomessa ainoa lääkärikeskus, joka perinteisen lääketieteen lisäksi hoiti potilaita ravitsemushoidoilla.

Tänä päivänä Antioksidanttiklinikat toimivat kolmella paikkakunnalla: löydät lääkärikeskuksemme Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta.

Lääketieteen ja ravitsemushoidon erikoisosaajat palveluksessasi

Lääkärikeskuksissamme toimii neljätoista lääkäriä, useimmilla on vuosikymmenien kokemus kliinisestä vastaanottotoiminnasta ja heillä on kokemusta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Monilla heistä on oma erikoisalansa ja laaja kokemus myös omalta erikoisalaltaan. Ravintoneuvontaa antaa lääkäreiden lisäksi laillistettu ravitsemusterapeutti sekä sairaanhoitajat lääkärin ohjeiden mukaan.

Lääkärimme ensikäynnit ovat 60 min -120 min lääkäristä riippuen. Pitkällä ensikäynnillä pyritään mahdollisimman hyvin kartoittamaan ja samaan kuva potilaan sairauksien kokonaistilanteesta.  Antioksidanttiklinikka on Suomen lääkäripalveluyritys ry:n jäsen.

Potilaan ravitsemustilan arviointi tapahtuu eurooppalaisen Espenin ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 2010 muun muassa terveyskeskuksille antamien suosituksien pohjalta. Lääkärikeskuksen kaikki lääkärit ja hoitajat ovat Espenin jäseniä.

Kokonaisvaltaisen terveydenhoidon lääkärikeskus

Perinteisen terveydenhuollon lisäksi tarjoamme myös kokonaisvaltaista tukea hyvinvointisi edistämiseen ja sairauksiesi hoitoon. Osa lääkäreistämme noudattaa hoitotyössään myös kokonaisvaltaista (funktionaalista) ajattelutapaa, jossa potilasta pyritään hoitamaan kokonaisvaltaisesti huomioiden muun muassa potilaan perimää, perussairautta, ravintoa, henkistä tilaa, liikuntaa ja lepoa.

Tiesitkö, että maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt mikroravinteiden puutostilan (micronutrient malnutrition) terveysriskiksi? Suurimalla osalla vitamiini- ja hivenainepuutoksista on oma maailman terveysjärjestön ylläpitämä sairausdiagnoosikoodi. Hapetusstressi on monen taudin yksi selittävistä tekijöistä ja hapetusstressin riskin arviointi kuuluu lääkäreittemme toimintaan.

Ravitsemustilan arviointi sisältää vajaaravitsemusriskin kartoituksen. Tässä huomioidaan muun muassa potilaan painonkehitys ja muut tekijät, jotka vaikuttavat proteiinien ja energian puutostiloihin.

Diagnoosin määrittelyyn sisältyy usein mikroravinteiden (vitamini-hivenaineet) tilan määrittely. Mikroravinteiden puutostilojen kartoitus on tärkeä monien sairauksien yhteydessä. Esimerkiksi useilla infektiopotilailla on useimmiten jokin mikroravinteen puutostila. Lisäesimerkkinä ovat vatsaongelmalliset, joilla on usein imeytymishäiriöitä.

Lääkärikeskuksemme toimintatavat

Toiminta-ajatuksemme on tuottaa lääketieteellisiä ja monipuolisia terveydenhuollon palveluita, jotka ylläpitävät terveyttä ja ehkäisevät sairauksia. Ravitsemushoitomme ovat osa potilaan kokonaishoitoa. Toimintaamme ohjaavat terveydenhuoltoalan yleiset periaatteet, ohjeet sekä lait ja säädökset.

Arvot

  • Kokonaisvaltainen sairaudenhoito. Arvopohja perustuu kokonaisvaltaiseen sairauden syntyyn ja seurauksien hoitoon.
  • Hoito perustuu mittauksiin ja kansainvälisesti tutkittuun lääketieteeseen.

Toimintaperiaatteet

  • Lääketieteelliseen hoitoon sisältyy ravitsemushoito.
  • Pitkillä vastaanottoajoilla pyrimme varmistamaan mahdollisimman hyvän hoitotuloksen.
  • Henkilökuntamme ja yrityksen yhteiset arvot tukevat potilastyötä. Asiakkaiden arvomaailma huomioidaan aina hoidossa.

Hoidossa otetaan huomioon asiakkaan sairaushistoria ja nykytilanne sekä tehdään tarkka suunnitelma hoidon toteutuksesta. Hoitoprosessiin kuuluu lääkärin vastaanotto, laboratoriotutkimuksia sekä tarvittaessa ravitsemusterapeutti vastaanotto tai sairaanhoitajan ohjaus. Kontrollikäyntien tarve määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Annamme asiakkaalle ainutlaatuista asiantuntemusta ja aikaa. Tavoitteemme on edistää ihmisen terveyttä laajalla lääketieteellisillä keinoilla.

Ravitsemushoito on yksi lääketieteen osa-alueista. Potilaan hoito perustuu lääketieteellisiin laboratoriomittauksiin sekä kokonaisvaltaiseen tilanteen kartoittamiseen. Perinteisten laboratoriomittauksien lisäksi ravitsemushoidossa mitataan vitamiinit, hivenaineet, rasvahapot ja muita ravintotekijöitä. Useimmilla ravitsemusainemittauksilla on maailman terveysjärjestön ICD-10 tautiluokituskoodi. Ravitsemushoidoissa annetaan ruoka- ja elintapasuosituksia sekä ohjeistetaan tarvittavien lisäravinteiden käyttöön.

Ravitsemushoitoja käytetään yhdessä muiden lääketieteellisten hoitojen kanssa. Mikäli asiakas saa hoitoa myös muissa terveysalan hoitopaikoissa on tärkeää, että kaikki potilaan hoitoon osallistuvat lääkärit ja hoitoalan ammattilaiset ovat tietoisia käytetyistä ravitsemushoitomuodoista.

Antioksidanttiklinikat ovat Kanta-palveluiden piirissä

Antioksidanttiklinikalla potilaan sairauskertomukset ovat sähköisessä tietojärjestelmässä, johon on pääsy ainoastaan terveydenhuoltoalan ammattihenkilöillä. Ammattihenkilö voi katsoa potilaan tietoja ainoastaan silloin kun se on tarpeellista potilaan hoidon kannalta.

Antioksidanttiklinikka liittyi kansalliseen Potilastiedon arkistoon keväällä 2016. Antioksidanttiklinikan potilaiden tiedot tallentuvat Potilastiedon arkistoon, joka on osa Kansallista terveysarkistoa eli Kanta-palveluita. Potilastiedon arkiston lisäksi Kanta-palveluihin kuuluu eReseptien eli sähköisten reseptien arkisto.

Asiakkaat voivat käydä merkitsemässä Omakantaan suostumuksen etukäteen ennen vastaanotolle tuloa. Suostumuksen jälkeen asiakas voi tehdä kieltoja tietojen luovutuksista Potilastiedon arkistosta.

Huomioithan, että tiedot Omakantaan tulevat viiveellä. Potilastietojen arkisto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan vaivattomasti. Näette jälkikäteen omia laboratorioarvojanne sekä hoitokertomuksianne Omakanta-palvelussa, jonne pääsette kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta.

Potilasasiamies

Helsingin sekä Tampereen toimipisteiden potilasasiamiehenä toimii laboratoriohoitaja Anne Lehtoranta ja Oulussa Katariina Viitaluoma.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

  • Helsingin, Tampereen ja Oulun tietosuojavastaava Katariina Viitaluoma, oulu@antioksidantti.fi puh. 08-378014

Varaa aika

Uusien potilaiden tulee tehdä varaukset puhelimitse keskitettyyn ajanvarusnumeroon 09 6226 4545 tai omalle klinikalle, koska ajanvarauksen yhteydessä hoitajat antavat paljon tärkeää ja hyödyllistä tietoa. Nettiajanvaraus on käytössä vain hoidossa oleville potilaille.

Varaa aika vastaanotolle